วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ตุลาเลือด

Version 2

ดาวน์โหลดได้ที่

--------------------------

ดาวน์โหลดได้ที่

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

สัญญาราชดำเนิน


The People's Alliance for Democracy สัญญาราชดำเนิน

ปรากฏการณ์มือตบสยบมาร



ปรากฏการณ์มือตบสยบมาร ของ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

คนโสดกู้ชาติ


พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คนโสดกู้ชาติ

คนสวยกู้ชาติ



พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คนสวยกู้ชาติ

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย



พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
The People's Alliance for Democracy (PAD)

จินตนาการของหนูน้อยพันธมิตร,พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย


จินตนาการของหนูน้อยพันธมิตร,พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
The People's Alliance for Democracy 's Children (Young PAD) Life on Street