วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

สัญญาราชดำเนิน


The People's Alliance for Democracy สัญญาราชดำเนิน

ปรากฏการณ์มือตบสยบมารปรากฏการณ์มือตบสยบมาร ของ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

คนโสดกู้ชาติ


พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คนโสดกู้ชาติ

คนสวยกู้ชาติพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คนสวยกู้ชาติ

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
The People's Alliance for Democracy (PAD)

จินตนาการของหนูน้อยพันธมิตร,พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย


จินตนาการของหนูน้อยพันธมิตร,พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
The People's Alliance for Democracy 's Children (Young PAD) Life on Street

กว่าร้อยวันบนถนนแห่งการต่อสู้ของ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกว่าร้อยวันบนถนนแห่งการต่อสู้ของ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย